Czynny żal w krypto a Urząd Skarbowy

25 czerwca 2024
/ Marta Grzegorczyk

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek nie wywiązać ze swoich obowiązków terminie? Wbrew pozorom w przypadku deklaracji podatkowych nie powinno się to zdarzać. Jeśli już jednak taka sytuacja miała miejsce, to nie możesz czekać aż Urząd Skarbowy sam wykryje Twoje zaniedbanie. W takiej sytuacji musisz od razu, z własnej inicjatywy podjąć niezwłoczne kroki i złożyć czynny żal. Na czym to polega? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Czym jest czynny żal?

 

Czynny żal polega na dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego lub uchybienia w zobowiązaniach wynikających z przepisów. Przykładem mogą być właśnie nieprawidłowości podatkowe. Należy go dokonać przed wykryciem tego czynu przez organy skarbowe. Podatnik, składając zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, unika odpowiedzialności karnej pod warunkiem, że dołączy odpowiednie wyjaśnienia oraz naprawi skutki swojego czynu, np. zapłaci zaległy podatek wraz z odsetkami. Rozwiązanie znajduje swoją podstawę prawną w art. 16. Kodeksu karnego skarbowego.

 

Jakie są warunki czynnego żalu?

 

Przede wszystkim podatnik musi zgłosić się sam, zanim organy podatkowe rozpoczną wobec niego kontrolę lub postępowanie. Należy też dokładnie opisać popełniony czyn, wyjaśniając okoliczności i przyczyny jego zaistnienia. Konieczne jest również uregulowanie wszelkich zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami. W tym wypadku jednak chodzi o dołączenie deklaracji, która nie została złożona we właściwym terminie. Istotne jest również, aby ze strony organów nie zostały podjęte czynności. Czynny żal nie może zostać skutecznie złożony, jeśli organ podatkowy już wcześniej rozpoczął czynności kontrolne lub postępowanie dotyczące danego naruszenia.

 

Jak złożyć czynny żal do Urzędu Skarbowego?

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z branży krypto, tak samo jak inny podlegasz Urzędowi Skarbowemu w kwestii rozliczeń. Niezbędne jest w tym celu co do zasady zawiadomienie pisemne. Podatnik składa je do właściwego urzędu skarbowego, opisując szczegóły popełnionego czynu. Należy przy tym jak najszybciej zapłacić zaległy podatek oraz odsetki lub po prostu przesłać deklarację. Następnie organ podatkowy ocenia, czy zawiadomienie spełnia wszystkie warunki i czy może być uznane za czynny żal.

 

Czy warto wykorzystać czynny żal?

 

Jeśli tylko zaliczyłeś podobną wpadkę – zdecydowanie! W szczególności, że instytucja czynnego żalu nadal jest uznawana przez organy skarbowe. Prawo przewiduje dla Ciebie korzystne rozwiązanie, więc warto je zastosować w potrzebie. Skorzystanie z czynnego żalu może pomóc uniknąć kar finansowych oraz odpowiedzialności karnej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów i natychmiastowego naprawienia szkody. Jeśli nie wiesz jak złożyć czynny żal lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu deklaracji – napisz do mnie. Wspólnie wymyślimy odpowiednie rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji.

Autor: Marta Grzegorczyk