Firma kryptowalutowa – kiedy potrzebna jest rejestracja do VAT

17 sierpnia 2022
/ Marta Grzegorczyk

W Polsce co do zasady obrót walutami wirtualnymi jest zwolniony z VAT. Nie masz więc obowiązku rejestrowania się z perspektywy podatku od towarów i usług. Kryptowaluty mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli spełniają warunki definicji waluty wirtualnej z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy AML. W niektórych przypadkach mimo to korzystniej jednak okazuje się, być aktywnym podatnikiem VAT. Kiedy konkretnie? Co jeśli token nie wpisuje się w ramy waluty wirtualnej? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Kiedy przy kryptowalutach warto być podatnikiem VAT?

 

Rejestracja jako podatnik VAT może okazać się korzystna w przypadku transakcji zagranicznych i zamawiania produktów spoza Polski. Przykładowo, jeśli dokonujesz nabycia Discorda bądź chmury ze Stanów Zjednoczonych – konieczne jest naliczenie podatku od towarów i usług. Czynny podatnik VAT z kolei ma prawo do jego odliczenia. Wtedy podatek jest dla niego neutralny i nie stanowi dodatkowego wydatku. Natomiast jeśli nie jesteś podatnikiem VAT, to nadal masz obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług, ale nie dysponujesz możliwością jego odliczenia.

 

Jakie są ogólne warunki odliczenia VAT?

 

Istotna w tej kwestii jest tzw. zasada neutralności VAT. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o sumę podatku naliczonego. Tutaj jednak należy łącznie spełnić kilka warunków. Towary bądź usługi muszą być związane z wykonywanymi przez Ciebie czynnościami opodatkowanymi. Przykładem będzie wspomniany wcześniej Discord pozwalający np. zbierać społeczność wokół danego projektu tokenizacyjnego lub chmura ułatwiająca gromadzenie lub przechowywanie danych. Konieczne jest także dysponowanie np. fakturą poświadczającą zakup. Stanowi ona dokument uprawniający do odliczenia VAT. 

 

Zwolnienie z VAT – kryptowaluty mogą z niego korzystać

 

Obrót walutami wirtualnymi przeważnie jest zwolniony z VAT. Waluta wirtualna to wedle wspomnianej definicji, cyfrowe odwzorowanie wartości akceptowane jako środek wymiany i wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze. Nie każdy token spełnia jednak przesłanki z art. 2 ust. 2 pkt 26, przez to nie wszystkie aktywa cyfrowe mogą być zwolnione z VAT. Ponadto nie podlegają podatkowi np. transakcje i pośrednictwo dotyczące walut wykorzystywanych jako prawny środek płatniczy. W tym zakresie to czy jako przedsiębiorca musisz rejestrować się do VAT przy kryptowalutach, pozostaje uzależnione w znacznym stopniu od charakterystyki Twojej działalności.

 

Kiedy zapłacisz VAT przy walutach wirtualnych?

 

Zwolnienie z podatku od towarów i usług nie jest dla aktywów cyfrowych bezwzględne. Przykładowo, konieczność odprowadzania VAT może dotyczyć podmiotu, który emituje tokeny w ramach zamkniętej usługi. Sprzedaż w ramach presale oznacza, że token nie został jeszcze wypuszczony na giełdę, nie jest uwolniony, a przez to nie będzie jeszcze wymienialny na prawne środki płatnicze.

 

Masz wątpliwość czy spełniasz warunki zwolnienia z VAT?

 

Przeważnie obrót walutami wirtualnymi będzie zwolniony z podatku. Najczęściej jako przedsiębiorca nie musisz rejestrować się do VAT przy kryptowalutach. Pozostaje to jednak uzależnione od charakteru Twojej działalności. Jeśli masz pytania odnośnie VAT lub nie masz pewności w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Postaram się doradzić Ci w Twojej sprawie!

Autor: Marta Grzegorczyk