Podatek VAT przy kryptowalutach

Trzeba mieć na uwadze, że w polskim systemie prawnym ustawodawca nie posługuje się terminem kryptowaluty. Ustawy PIT lub CIT w tym zakresie odsyłają do art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o AML, w którym znajduje się definicja „waluta wirtualnej”. To właśnie na podstawie kryteriów z tego przepisu możliwe jest wskazanie, czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług. Jeśli Twój token spełnia przesłanki waluty wirtualnej, jest akceptowalny jako środek wymiany i wymienialny na prawne środki płatnicze, to nie będzie konieczne płacenie VAT.  Natomiast jeśli emitujesz swojego tokena w ramach zamkniętej usługi bądź na wczesnych etapach tokenizacji, to nie będzie Ci przysługiwało zwolnienie, a to oznacza konieczność odprowadzenia podatku. Warto dokładnie skonsultować się w związku z cechami użytecznościowymi Twojego tokena oraz profilu Twojej działalności.  VAT działa przykładowo na zupełnie innych zasadach przy kopaniu kryptowalut czy też tokenach NFT.

 

Jeśli masz wątpliwości związane z podatkiem od towarów i usług przy kryptowalutach – skontaktuj się ze mną. Dokonamy analizy i sprawdzimy, czy Twój token bądź Twoja działalność kwalifkuje się do zwolnienia, czy też do płacenia VAT.

Marta Grzegorczyk Główna księgowa

Pisaliśmy o tym